Säger läkaren att du behöver en

Körbedömning

Varför ska du göra detta?

Ibland händer det saker i livet som kan påverka hur du hanterar trafikmiljön. Det kan vara allt från en stroke, hjärtinfarkt, begynnande demens m.m. Om vården blir osäker på detta skickas en remiss till en arbetsterapeut som utför tester anpassade för dessa. Efter det kan det bli aktuellt med en körbedömning för att se hur du hanterar trafiken.

Det här kommer vi göra.

Du får köra en runda som börjar lugnt för att sedan gå in i mer trafikerade miljöer där du får visa att du kan hantera de trafikregler som gäller och samspelet med de andra trafikanterna. Vi tittar på hur du hanterar de olika situationerna som uppstår och hur du hanterar dessa.

Resultatet

Efter körningen får du gå in och vänta på arbetsterapeuten medan trafikläraren och arbetsterapeuten pratar med varandra om hur det gått och vad de sett. De lämnar över resultatet till din läkare som då tar beslut hur de ställer sig till ditt fortsatta körkortsinnehav.

Vill du ha en körbedömning utan att vården sagt det?

Om du skulle känna behovet att göra en körbedömning för dig eller en anhörig utan att vården sagt till om det så kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Vi lyssnar då på dina funderingar och kan boka in en körning på 1,5 timme för att se hur det ser ut och tar en dialog efter hur vi ska gå vidare.
0660-211010

Vad är en körbedömning?

Om du råkat ut för någon sjukdom eller skada som gör att vården vill veta om du är lämplig i trafiken.