Övriga priser

OBS! Prishöjning kommer att ske 1/1- 2021 Ordinarie Pris

Körlektion á 40 min Bil

  540:-

Förskott 5 körlektioner

  2 650:-

Förskott 10 körlektioner

  5 300:-

Billån i samband med uppkörning

  600:-

Landsvägkörning samt halkbanan, ink. lunch (R2)

  2 800:-

Riskutbildning 1 (R1)

  950:-

Mopedkurs AM

  5 500:-

Handledarkurs

  550:-

Bil+Släp 80 min

  1 400:-

Läs och skrivutredning

för att få göra muntligt/förlängt prov
  400:-