Krav på trafikskolan

Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning.
Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen.
Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.
Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.
Du får information om hur mörkerutbildning genomförs.

Du får en tydlig information om:

 • vilka tider som körlektioner erbjuds
 • trafikskolans personal och deras roller
 • vilka tider som receptionen är bemannad
 • när och hur du kan göra testskrivningar
 • STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner.

Du får tydlig information om priser där det framgår:

 • ordinarie pris
 • körlektionens längd
 • hur många teorilektioner som ingår i kursen
 • hur lång tid en teorilektion omfattar
 • vilket utbildningsmaterial som ingår.
 • Du har möjlighet att betala med kort, swish, kontant eller via bankgiro.

STR:s praxis för återbetalning tillämpas. STR:s reklamationspolicy gäller.

Trafikskolan använder övningsbil med alkolås i utbildningen.

Nolaskogs Trafikskola AB
Marina Eriksson